Bc. Anežka Bartečková

Diplomová práce

Comparaison de la terminologie informatique en tchèque, en français, en allemand et en anglais

Comparison of informatic terminology in Czech, French, German and English
Abstract:
In my master’s thesis I deal with informatics terminology in Czech, French, and German language, and its influence by English. The theoretical part is devoted to words creation of the researched languages and the influence of English on these languages. In practical part there are selected informatics terms analyzed and their frequency occurrence is researched. The most important findings, that were …více
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám terminologií informatiky v češtině, francouzštině a němčině a jejím ovlivnění angličtinou. Teoretická část práce je věnována tvoření slov z hlediska zkoumaných jazyků a také vlivu angličtiny na tyto jazyky. V praktické části jsou vybrané informatické termíny analyzovány a také je zkoumána četnost jejich výskytu. Závěrem jsou představeny nejdůležitější poznatky pocházející …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Naděžda Krsková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy