Bc. Anežka Bartečková

Master's thesis

Comparaison de la terminologie informatique en tchèque, en français, en allemand et en anglais

Comparison of informatic terminology in Czech, French, German and English
Abstract:
In my master’s thesis I deal with informatics terminology in Czech, French, and German language, and its influence by English. The theoretical part is devoted to words creation of the researched languages and the influence of English on these languages. In practical part there are selected informatics terms analyzed and their frequency occurrence is researched. The most important findings, that were …more
Abstract:
Ve své diplomové práci se zabývám terminologií informatiky v češtině, francouzštině a němčině a jejím ovlivnění angličtinou. Teoretická část práce je věnována tvoření slov z hlediska zkoumaných jazyků a také vlivu angličtiny na tyto jazyky. V praktické části jsou vybrané informatické termíny analyzovány a také je zkoumána četnost jejich výskytu. Závěrem jsou představeny nejdůležitější poznatky pocházející …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Naděžda Krsková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy