Bc. Petr Hirlík

Bakalářská práce

Komparace subjektů Žít Brno a A co Brno? v kontextu lokálních politických hnutí

The Comparison of Subjects Žít Brno and A co Brno? in the Context of Local Political Movements
Anotace:
Předmětem zkoumání této bakalářské práce jsou politická hnutí Žít Brno a A co Brno?, která zaznamenala výraznou mediální pozornost v kampani před brněnskými komunálními volbami roku 2014. Teoretická část se zaměřuje především na specifika komunálního volebního systému v ČR, umožňující úspěch různých nezávislých sdružení a lokálních hnutí, vymezujících se vůči tradičnímu politickému stranictví. Cílem …více
Abstract:
Two political movements, Žít Brno and A co Brno?, which gained a significant media attention during the campaign for the 2014 local elections in Brno, represent the subject of research of this bachelor thesis. Its theoretical section is focused mainly on the specifics of the municipal electoral system in the Czech Republic, allowing the success of various independent associations and local movements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petra Marie Giňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií