Bc. Petr Hirlík

Bachelor's thesis

Komparace subjektů Žít Brno a A co Brno? v kontextu lokálních politických hnutí

The Comparison of Subjects Žít Brno and A co Brno? in the Context of Local Political Movements
Abstract:
Předmětem zkoumání této bakalářské práce jsou politická hnutí Žít Brno a A co Brno?, která zaznamenala výraznou mediální pozornost v kampani před brněnskými komunálními volbami roku 2014. Teoretická část se zaměřuje především na specifika komunálního volebního systému v ČR, umožňující úspěch různých nezávislých sdružení a lokálních hnutí, vymezujících se vůči tradičnímu politickému stranictví. Cílem …more
Abstract:
Two political movements, Žít Brno and A co Brno?, which gained a significant media attention during the campaign for the 2014 local elections in Brno, represent the subject of research of this bachelor thesis. Its theoretical section is focused mainly on the specifics of the municipal electoral system in the Czech Republic, allowing the success of various independent associations and local movements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Petra Marie Giňová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií