Mgr. Daniela Nerušilová

Diplomová práce

Volnočasové výtvarné aktivity jako východisko hodin výtvarné výchovy u dětí mladšího školního věku

Leisure time art activities as a basis of art lessons in elementary school-aged children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volnočasovými výtvarnými aktivitami dětí mladšího školního věku a možnosti jejich využití v hodinách výtvarné výchovy. Teoretická část práce obsahuje teoretický podklad k tématu. Přibližuje se zde výtvarný projev dítěte, historický vývoj výtvarné výchovy, školská reforma vedoucí k Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a osobnost žáka. Výzkumná část práce …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with leisure time art activities in elementary school-aged children and the possibilities on how to use them in art lessons. The theoretical part provides the basis for the theme. It describes an art expression of the child, the historical development of art education, school reform leading to Framework Education Program for Basic Education and personality of the pupil. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta