Bc. Leoš Horák

Master's thesis

Analýza vnímání osobnosti značky Strana svobodných občanů očima straníků a sympatizantů

Analysis of the perception of brand personality Strana svobodných občanů in the eyes of party members and supporters
Abstract:
Diplomová práce „Analýza vnímání osobnosti značky Strana svobodných občanů očima straníků a sympatizantů“ zkoumá, jak vnímají osobnost značky, tedy jaké osobnostní charakteristiky a v jaké síle si se značkou Strana svobodných občanů (Svobodní) asociují na straně jedné straníci a na straně druhé podporovatelé (voliči) strany. Práce také zkoumá rozdíly, ve kterých se osobnost značky liší v očích obou …more
Abstract:
The thesis „Analysis of the perception of brand personality Strana svobodných občanů in the eyes of party members and supporters“ examines how party members and supporters perceive the personality of the brand Strana svobodných občanů (Svobodní), i.e. what personality traits at what strength do both groups associate with the brand. The thesis also examines differences in which the brand personality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Political Science / Political Science