Bc. Dana Hurtová

Diplomová práce

Dobrovolnická činnost členů Českobratrské církve evangelické ve Východomoravském seniorátu

Volunteering Activities of Members of The Evangelical Church of Czech Brethren in The East-Moravian Seniorate
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem dobrovolnictví, zaměřuje se zejména na dobrovolnickou činnost v církvích a náboženských společnostech. Teoretická část diplomové práce definuje základní pojmy vztahující se k dobrovolnictví, zabývá se legislativním ukotvením dobrovolnictví, předkládá náhled do dějin charitativní činnosti a nastiňuje vývoj dobrovolnictví v českých zemích až po současnost. Zmiňuje …více
Abstract:
Thisthesis deals with the phenomenon of volunteering, focusing mainly on volunteering in the churches and religious communities. The theoretical part defines the basic concepts related to volunteering, deals with legisla-tive basis of volunteering, presents an insight into the history of charitable activities and outlines the development of volunteering in the Czech Republic till the present days. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hurtová, Dana. Dobrovolnická činnost členů Českobratrské církve evangelické ve Východomoravském seniorátu. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe