Bc. Petr Jenšovský

Master's thesis

Prezidentské a parlamentní volby ve Francii v roce 2012

Presidential and Parliamentary Election in France in 2012
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na volební rok 2012 ve Francii. Konkrétně se zabývá průběhem prezidentských a parlamentních voleb, které se zde uskutečnily v rozmezí dubna a června. V této souvislosti jsou nejprve nastíněny základní aspekty francouzského politického systému, následně je věnována pozornost například předvolební situaci, prezentaci jednotlivých kandidátů, volební kampani, segmentaci …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on the electoral year 2012 in France. Concretely this thesis deals with the presidential and parliamentary elections which were held in France between April and June 2012. In this context, the basic aspects of the French political system are outlined firstly. Then the attention is paid for example to the pre-election situation, presentations of the candidates, the election …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2013
  • Supervisor: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií