Martina Lekešová

Bakalářská práce

Destigmatizace duševně nemocných osob z pohledu všeobecných sester

Destigmatization of Mentally Ill Persons from General Nurses' View
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na destigmatizaci duševně nemocných. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretické část vymezuje pojem stigma duševně nemocných, stigmatizaci a destigmatizaci. V teoretické části je přiblížena historie stigmatizace a destigmatizace. V teoretické části je poukázáno na některé důsledky stigmatizace a na roli všeobecné sestry při destigmatizaci. Praktická část …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the destigmatization of the mentally ill.It is divided into theoretical and practical parts.The theoretical part defines the term stigma of the mentally ill, stigmatization and destigmatization.The theoretical part describes the history of stigmatization and destigmatization.The theoretical part points out some consequences of stigmatization and the role of general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Barbora Plisková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lekešová, Martina. Destigmatizace duševně nemocných osob z pohledu všeobecných sester. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe