Bc. Vojtěch BARÁNEK

Diplomová práce

Praktiky vývoje v JavaScript ekosystému, se zaměřením na SPA

Developing practices in JavaScript ecosystem with focus on SPA
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje JavaScript ekosystému, jeho vzorům a praktikám při vývoji single-page aplikací. V práci jsou představeny klíčové oblasti vývoje, obsahující možnosti programovacích jazyků, potřebné vývojářské nástroje a nejvyužívanější frameworky. V každé oblasti jsou rozebrány využívané možnosti a jejich alternativy, ze kterých je stanoveno doporučení. V uvedených frameworcích je implementovaná …více
Abstract:
This thesis is dedicated to JavaScript ecosystem, its patterns and practices during development of single-page applications. There are introduced key areas of development, including developing language possibilities, necessary development tools and the most used frameworks. Each area describes its options and possible alternatives from which is established recommendation. In each introduced framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARÁNEK, Vojtěch. Praktiky vývoje v JavaScript ekosystému, se zaměřením na SPA. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.