Lucie Maternová

Bachelor's thesis

Domácí hospicová péče o paliativního pacienta

Home hospice care for palliative patient
Anotácia:
Zjistit informovanost klientů a rodinných příslušníků o domácí hospicové péči.Zmapovat přínos domácí hospicové péče pro klienta a zjistit problémy, se kterými se klienti v domácí hospicové péči setkávají.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / odbor:
Ošetřovatelství / General Nurse

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.