Bc. Lenka Krausová

Diplomová práce

Barriers of cooperation between SME and universities

Barriers of cooperation between SME and universities
Anotace:
V období globalizace a s tím související stále se zvyšující intenzity konkurenčního prostředí hrají inovace zcela zásadní roli pro udržení socio-ekonomického růstu země. Jedním z mnoha aspektů, který ovlivňuje míru inovativnosti je úspěšný transfer poznatků z výzkumu do praxe. Dobře fungující spolupráce mezi vědeckou sférou a podniky hraje v transferu těchto poznatků zcela zásadní roli. Tato práce …více
Abstract:
In the era of globalisation and growing intensity of competitive environment innovations play a very essential role for socio-economic growth of any country. One of many aspects influencing the level of innovativeness is successful transfer of knowledge from research and development into the application field. Good level of cooperation between a scientific sector and business enterprises plays a key …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní