Tomáš Racek

Bakalářská práce

The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vyobrazením města New York ve folkové hudbě šedesátých let, konkrétně v písňových textech severoamerických písničkářů Boba Dylana, Paula Simona, Joni Mitchell, Freda Neila, Philipa Ochse, Johna Phillipse, Johna Sebastiana a Joey Levina. Teoretická část práce popisuje historicko-kulturní pozadí města a tamní folkové hudební scény v daném časovém období. Analytická část …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with the image of New York City in the folk music of the 1960s, specifically in the song lyrics of the North American singer-songwriters Bob Dylan, Paul Simon, Joni Mitchell, Fred Neil, Phil Ochs, John Phillips, John Sebastian and Joey Levine. The theoretical part provides historical and cultural background of the city and its folk music in the chosen time period. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Racek, Tomáš. The City in Songs, Songs in the City: The Image of New York in the Folk Music of the 1960s . Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice