Bc. Jitka Koudelková

Bakalářská práce

Interpretace orchestrálních a sólových partů pro lesní roh v závislosti na vývoji nástroje

Interpretation of Orchestral and Solo Scores for French Horn Depending on Development of the Instrument
Anotace:
Cílem předložené práce je popis interpretace orchestrálních a sólových partů pro lesní roh v závislosti na vývoji nástroje. Práce je zaměřena na zpracování dostupných informací o lesním rohu a popis toho, jak mohly znalosti o lesním rohu ovlivnit hru samotnou. Dále práce předkládá charakteristiku vývoje lesního rohu a paralelně i vývoj metodiky hry na tento nástroj v průběhu několika hudebních epoch …více
Abstract:
The aim of the present thesis is to describe interpretation of orchestral and solo music for French horns in connection to evolution of the instrument. The thesis is focused on providing information on the French horn and describing how knowledge about this instrument could have influenced the way this instrument has been played. Characteristics of evolution of the French horn as well as the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
  • Oponent: prof. Michal Košut, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta