Jan ŽELEZNÝ

Bakalářská práce

Otázka nezávislosti Skotska v programech britských politických stran

The Issue of Scottish Independence in Programs of British Political Parties (Comparison of Attitudes of British National and Regional Political Parties to Scottish Secessionism)
Anotace:
Tématem předložené bakalářské práce byla otázka skotského secesionismu v reflexi britských politických stran na britské celostátní i skotské regionální úrovni. Těžištěm práce se stala analýza volebních programů, stěžejních programových dokumentů a výstupů stranických odborných komisí, jež zkoumaly otázku skotské nezávislosti, popřípadě procesu devoluce. Základní dělení zvolených politických stran bylo …více
Abstract:
The topic of the submitted bachelor thesis was an issue of Scottish secessionism in a reflection of British political parties on British state level and Scottish regional level. A main part of the thesis consisted of an analysis of election manifestos, crucial programmatic documents and outcomes of party expert commissions that analyzed an issue of Scottish independence or a process of devolution. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽELEZNÝ, Jan. Otázka nezávislosti Skotska v programech britských politických stran. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/