Tomáš Burian

Diplomová práce

Problematika ESB jako součást SOA řešení

The issue of ESB as part of SOA solution
Anotace:
Diplomová práce stručně shrnuje historii integrace podnikových aplikací a uvádí výhody a nebezpečí, která plynou z pokusů o harmonizaci firemní IT infrastruktury, dále popisuje hlavní přístupy k integraci a hodnotí jejich odolnost z hlediska času. Práce popisuje principy moderní integrační architektury SOA (Service Oriented Architecture), včetně souvisejících standardů. Zvláštní pozornost je věnována …více
Abstract:
The thesis summarizes the history of enterprise application integration and shows the estimated benefits and risks that arise from attempts to harmonize corporate IT infrastructure. It also describes the main approaches to the integration and evaluates their resistance in terms of time. The thesis relates a modern interpretation of the integration of SOA (Service Oriented Architecture), including related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2011
  • Vedoucí: Zora Říhová
  • Oponent: Jovan Kubíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24097