Tomáš Burian

Master's thesis

Problematika ESB jako součást SOA řešení

The issue of ESB as part of SOA solution
Abstract:
Diplomová práce stručně shrnuje historii integrace podnikových aplikací a uvádí výhody a nebezpečí, která plynou z pokusů o harmonizaci firemní IT infrastruktury, dále popisuje hlavní přístupy k integraci a hodnotí jejich odolnost z hlediska času. Práce popisuje principy moderní integrační architektury SOA (Service Oriented Architecture), včetně souvisejících standardů. Zvláštní pozornost je věnována …more
Abstract:
The thesis summarizes the history of enterprise application integration and shows the estimated benefits and risks that arise from attempts to harmonize corporate IT infrastructure. It also describes the main approaches to the integration and evaluates their resistance in terms of time. The thesis relates a modern interpretation of the integration of SOA (Service Oriented Architecture), including related …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2011
  • Supervisor: Zora Říhová
  • Reader: Jovan Kubíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24097