David Grunt

Bakalářská práce

Financování osobních a lehkých užitkových vozidel v ČR

Financing of passenger and light commercial vehicles in the Czech Republic
Anotace:
V této bakalářské práci jsem se pokusil detailně popsat historii a vývoj třech způsobů komerčního financování vozidel (finanční a operativní leasing, úvěr) především se zaměřením na financování osobních a lehkých užitkových vozidel v České republice při současném nastínění právního rámce jednotlivých produktů. Dále jsem se ve své práci věnoval vzájemným výhodám a nevýhodám těchto tří produktů a stejně …více
Abstract:
In this bachelor thesis I tried to describe the history and development of 3 different methods of commercial vehicle financing (financial and operational leasing, credit) particularly focused on financing passenger and light commercial vehicles in the Czech Republic while outlining the legal framework of individual products. Furthermore, I have concentrated on mutual advantages and disadvantages of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 4. 2019
  • Vedoucí: Dušan Staniek
  • Oponent: Mikuláš Pýcha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75766

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance