Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.

Doctoral thesis

Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: videostudie

Opportunities to develop language skills in English classes: a video study
Abstract:
Disertační práce se zaměřuje na téma řečových dovedností ve výuce anglického jazyka. Současné pojetí cizojazyčného vzdělávání vychází z komunikačního přístupu a jeho cíle v podobě komunikační kompetence. Otázkou je, do jaké míry se cíle cizojazyčného vzdělávání promítají do reálné výuky. Cílem výzkumu je posoudit, do jaké míry poskytuje výuka anglického jazyka na 2. stupni základních škol příležitosti …more
Abstract:
The dissertation thesis deals with the topic language skills in Czech lower-secondary English classes. The research is a part of CPV Video Study employing a video-based methodology which is used to carry out observational analyses of the processes of teaching and learning in various school subjects. We focused on the communicative approach as the leading approach in foreign language education and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta