Bc. Ondřej Špičák

Diplomová práce

Sankce Evropské unie proti Rusku kvůli okupaci a anexi Krymu

Sanctions of the European Union against Russia due to Occupation and Annexation of Crimea
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Sankce Evropské unie proti Rusku kvůli okupaci a anexi Krymu“ je rozbor právní stránky omezujících opatření, které Evropská unie uvalila na Ruskou federaci. Práce rozebírá mezinárodně-právní východiska krymského konfliktu a sankce jakožto prostředek řešení mezinárodních sporů. Jádrem práce je pak analýza unijní společné zahraniční a bezpečnostní politiky, jejímž nástrojem …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Sanctions of European Union against Russia due to Occupation and Annexation of Crimea” is to analyse legal aspects of restrictive measures adopted by European Union against Russian Federation. The thesis analyses international background of the Crimea conflict and sanctions as a mean of solution of the international disputes. The core of the thesis is analysis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta