Bc. Michal Šiffner

Diplomová práce

Obchodní dohoda proti padělatelství (ACTA) a zájmové skupiny v EU

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and Interest groups in the EU
Anotace:
V červenci roku 2012 Evropský parlament odmítl ve své době velmi kontroverzní Obchodní dohodu proti padělatelství známou pod akronymem ACTA. Jejím účelem bylo vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví. I přes výraznou snahu obchodních a průmyslových zájmových skupin a Evropské komise se nepodařilo dohodu prosadit a to přesto, že obchodní a průmyslová lobby disponovala větším …více
Abstract:
In July 2012 the European Parliament rejected, in that time very controversial agreement known as ACTA. Its purpose was to create an international system of Intellectual Property enforcement. Despite an enormous efforts of business and industry interest groups and European Commission, the agreement was not ratified even though business groups possess more resources than opposing citizens’ interest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií