Bc. Tomáš Brom

Master's thesis

Struktura a funkce monomerních mutantů proteinu 14-3-3zeta

Structure and function of 14-3-3zeta monomeric mutants
Anotácia:
Dimerní charakter proteinů 14-3-3 je často stěžejní pro jejich funkci a pro jejich schopnost vázat fosforylované vazebné partnery. 14-3-3 tvoří homo/heterodimery, které jsou v dynamické rovnováze s monomery. Dimerní forma 14-3-3 proteinů byla dobře prostudována, nicméně struktura a funkce monomerní formy zůstávají nedostatečně popsány. Monomerizace 14-3-3ζ proteinu je regulována různými způsoby, včetně …viac
Abstract:
The dimeric character of 14-3-3 proteins is often crucial for their functions and for their ability to bind phosphorylated binding partners. 14-3-3s form homo/heterodimers that are in dynamic equilibrium with monomers. The dimeric form of 14-3-3 proteins has been heavily studied, however, structure and properties of the monomeric form remain insufficiently described. The monomerization of 14-3-3ζ is …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedúci: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta