Ondřej Popelka

Master's thesis

Současná situace na trhu s Customer Relationship Management systémy: analýza a potenciál CRM systémů pro živnostníky v České republice

Current Situation on Customer Relationship Management Systems market: Analysis and Potential of CRM Systems for tradesmen in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice Customer Relationship Management systémů v kontextu jejich používání živnostníky. Je rozdělena do dvou nosných částí, z nichž ta první má za cíl uvést čtenáře do problematiky CRM a SCRM systémů, jejich přínosů pro subjekty a popsat evoluci těchto systémů s příchodem webového rozhraní 2.0 a prostředí, kde tyto systémy mohou působit. V druhé části pak analyzuji …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the problematics of Customer Relationship Management systems in the context of their usage by tradesmen. It is divided into two main parts, the first of which aims to introduce readers into the problematics of CRM and SCRM systems and their benefits for tradesmen, describe the evolution of these systems with the arrival of the Web 2.0 interface and the environment where …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2017
  • Supervisor: Jiří Přibil
  • Reader: Veronika Zelená

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70293

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management