Alexandra URBANOVÁ

Bachelor's thesis

Drogy a rodina jako záchranná síť

Drugs and the family as safety net
Abstract:
Téma mé bakalářské práce se shoduje s názvem práce Drogy a rodina jako záchranná síť. Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola bakalářské práce obecně pojednává o drogách, stručně o jejich historii, s konkrétním zaostřením na pervitin. V druhé kapitole jsem se zaměřila na rodinu, její funkčnost a funkce. V předposlední kapitole se věnuji tématu rodina jako záchranná síť, kde se …more
Abstract:
The theme of my thesis coincides with the name of work: Drugs and family as a safety net. Bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter of the thesis discusses about drugs, their brief history, with a particular focus on methamphetamine. In the second chapter I focused on family, its functionality and features. The penultimate chapter is devoted to the family as a safety net, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Monika Bjelončíková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

URBANOVÁ, Alexandra. Drogy a rodina jako záchranná síť. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

University of Ostrava

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work