Theses 

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: 2,4 GHz komunikační modul – Adam Mynařík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Adam Mynařík

Bakalářská práce

Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: 2,4 GHz komunikační modul

An Educational Module for the Microcontrollers Programming Course: 2.4 GHz Transceiver Modules

Anotace: První část bakalářské práce obsahuje rešerši na téma bezdrátové komunikace embedded systémů. Je zaměřena na zejména technologie ZigBee, Bluetooth Low Energy a Wi-Fi. Dále je popsán bezdrátový modul, který je použit v praktické části. Na závěr teoretické části jsou popsány technické parametry školního vývojového kitu s mikropočítačem KL25Z. V druhé části je navržen způsob propojení mezi vývojovým kitem a bezdrátovým modulem NRF24L01+. Dále je vypracovaná podpůrná programová knihovna, která obsahuje funkce pro obsluhu komunikačního modulu. V další části je ukázka demo aplikace, která využívá danou knihovnu. Závěrem je vytvořena výuková prezentace pro studenty pro seznámení s programovou knihovnou.

Abstract: The first part of the bachelor thesis contains research on the wireless communication of embedded systems. It focuses on ZigBee, Bluetooth Low Energy and Wi-Fi technologies. Next, a wireless module is described, which is used in the practical part. At the end of the theoretical part are described the technical parameters of the school development kit with microcontroller KL25Z. The second part proposes a connection between the development kit and the NRF24L01 + wireless module. In addition, a support program library is created, which contains functions for the operation of the communication module. The next section is a demo application that uses the library. Finally, a tutorial presentation is created for students to get acquainted with the program library.

Klíčová slova: NRF24L01+, KL25Z, Bezdrátový komunikační modul, Mikropočítač, Programová knihovna

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=48453 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Mynařík, Adam. Výukový modul pro předmět Programování mikropočítačů: 2,4 GHz komunikační modul . Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2019 00:05, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz