Bc. Šimon Hochla

Diplomová práce

Implementace Open Archival Information System

Implementation of Open Archival Information System
Anotace:
Referečný model OAIS je všeobecne uznávaný štandard pre budovanie elektronického archívu pre ukladanie štrukturovaných dát v digitalizovanej podobe. Táto práca je venovaná analýze funkčnej entity Ingest z OAIS modelu. V teoretickej časi obsahuje návrh časti archivačného riešenia ARCLib vyvíjaného pre potreby pamäťových inštitúcií v Českej republike. Praktická časť práce obsahuje definíciu referenčenej …více
Abstract:
The OAIS reference model is a well-accepted standard for building of an electronic archive for storing of structured digitized data. This thesis is dedicated to the analysis of the Ingest functional entity from the OAIS model. In the theoretical part, it contains a design of a part of the archival solution ARCLib developed for the needs of memory institutions in Czech republic. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Hyža

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika