Tomáš Komárek

Diplomová práce

Automation in Search Engine Advertising

Automatizace v Marketingu ve Vyhledávání
Anotace:
Automatizace a smart bidding jsou v současné době ožehavými tématy. Ovšem, vědecky doložený důkaz o výkonosti smart biddingu. Experiment, který jsem provedl na účtu středního knihkupectví, ukazuje, že smart bidding funguje lépe pro vyhledávací síť, nikoli však pro shopping kampaně, které jsou strukturovány na základě odlišné míry konverze vyhledávacích dotazů. Smart bidding bylo porovnáváno s poloautomatickým …více
Abstract:
Automation and smart bidding are currently hot topics. However, the smart bidding performance is lacking a scientific proof. The experiment I conducted on a bookstore account shows that smart bidding works better for Search Network, but not for Shopping Campaigns, which are structured based on a different conversion rate of search terms. The smart bidding was compared with semi-automated manual bidding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Libor Jarolím

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74152