Miroslav ŠÍDA

Bakalářská práce

Možnosti využití americké normy NFPA 921 pro vytvoření celistvého českého předpisu pro výkon státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů

Possibilities of using the American standard NFPA 921 to create a complete Czech regulation on the fire supervision performed by the state in the fire causes identification sector.
Anotace:
Zjišťování příčin vzniku požárů (ZPP) je jednou ze součástí státního požárního dozoru vykonávaného v České republice. Je to specializovaná činnost, k níž je potřebná znalost množství specifických informací z různých technických oblastí. Tyto informace jsou pro vyšetřovatele soustředěny v metodických příručkách. Cílem mojí práce bylo analyzovat obsah českých materiálů pro výkon ZPP, vytipovat některé …více
Abstract:
Investigation of causes of fires (ZPP) is one part of the state fire inspection carried out in the Czech Republic. It is a specialized activity for which it is necessary to know a lot of specific information from different technical fields. This information is collected in methodological manuals for investigators. The aim of my thesis was to analyze the content of Czech materials for the ZPP implementation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011
Identifikátor: 20719

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Jan Pavlík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠÍDA, Miroslav. Možnosti využití americké normy NFPA 921 pro vytvoření celistvého českého předpisu pro výkon státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 05. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s5qokp s5qokp/2
5. 5. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2011
Bulanova, L.
6. 5. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.