Bc. Radek Gregor

Bakalářská práce

Posthuman and Death in William S. Burroughs Last Trilogy

Posthuman and Death in William S. Burroughs Last Trilogy
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá poslední trilogií románů Williama S. Burroughse, která je často nazývána Trilogie rudých nocí. Hlavním cílem této práce je analýza Burroughsova pohledu na problematiku stavu člověka ve spojení s ideami myšlenkové školy zvané posthumanismus. Dále se zabývá Burroughsovým vztahem ke smrti a jejímu tranformativnímu potenciálu.
Abstract:
This bachelor thesis deals with William S. Burroughs last trilogy of novels sometimes called The Red Night Trilogy. The main aim of this thesis is to analyze Burroughs´ viewpoint concerning the problematics of human condition in connection to ideas of a school of thought called posthumanism. It also deals with Burroughs´ relationship to death and its transformative potential.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 2. 2021
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: Mgr. Petra Fišerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta