Petr KYSELÁK

Diplomová práce

Homeworking jako flexibilní forma zaměstnání

Homeworking as flexible form of employment
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu homeworkingu, jakožto domácké práce, v aktuálním znění zákoníku práce, která je omezena na jeho jediný § 317. Tento samotný závěr je však jen částečně pravdivý, neboť smyslem této diplomové práce je mimo jiné poukázat na to, že byť je práce vykonávaná mimo pracoviště zaměstnavatel, zmiňována pouze v jednom paragrafu zákoníku práce, jeho právní …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the legal regulation of homeworking, as a domestic work, in the current version of the Labor Code, which is limited to its sole § 317. This conclusion is, however, only partially true, since the aim of this diploma thesis is to point out, that although the work is done outside the workplace the employer, mentioned only in one paragraph of the Labor Code, his legal regulations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KYSELÁK, Petr. Homeworking jako flexibilní forma zaměstnání. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses s630iy s630iy/2
28. 8. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
28. 8. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.