Theses 

Utváření vztahu dětí předškolního věku k živočichům – Marie KOČOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Marie KOČOVÁ

Bakalářská práce

Utváření vztahu dětí předškolního věku k živočichům

Creating of relations of kindergarten children to the animals

Anotace: V bakalářské práci byl zkoumán vztah dětí předškolního věku k živočichům. V teoretické části je uvedena charakteristika předškolního období, environmentální výchova a možné fobie a alergie na živočichy. Tyto informace jsou uvedeny především v kontextu mateřských škol. Byl vypracován dotazník zaměřený na vztah dětí k živočichům, poté byla navržena vzdělávací nabídka pro utváření vztahu k živočichům a následně byly evaluovány uskutečněné aktivity s dětmi. Dotazník byl proveden s 24 dětmi předškolního věku. Výsledky výzkumu byly porovnány v dalším dotazníku, kde je patrný rozdíl ve vztahu dětí k živočichům.

Abstract: The thesis investigated the relationship of preschool children to animals. The theoretical section provides evolution traits of preschool children, environmental education and possible phobia of allergies towards animals. This information is presented primarily in the context of kindergartens. The questionnaire was done with aim at the children's relationship with animals. The research offered improved solution how to enhance relationship towards animals, and subsequently used within practice with children. The questionnaire was conducted with 24 children of preschool age. The research results were compared to another questionnaire, where is a noticeable difference in the children's relationship with animals.

Klíčová slova: živočichové, předškolní děti, vztah, dotazník, alergie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=178076 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

KOČOVÁ, Marie. Utváření vztahu dětí předškolního věku k živočichům. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz