Bc. Lukáš Fric

Master's thesis

Komparace podmínek k rozšiřování CSR v ČR a ve světě

Comparison of Conditions for the Spreading of CSR in the Czech Republic and abroad
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti firem, analýzu aktuální situace CSR v ČR a v zahraničí, na její komparaci a rozšiřování v ČR. Teoretická část vymezuje teoretická východiska konceptu, definuje jeho výhody a nevýhody, včetně příbuzných souvisejících konceptů. Dále je také nastíněno reportování a hodnocení CSR. V praktické části diplomová práce analyzuje stav CSR v …viac
Abstract:
The thesis deals with the problem of social responsibility of firms, analysis of actual situation of CSR in the Czech Republic and abroad, its comparison and spreading in the Czech Republic. The theoretical part specifies theoretical sources of the concept, defines its advantages and disadvantages including related connected concepts. The next chapter deals about CSR reporting and evaluation too. The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní