Jan Knettig

Bakalářská práce

Analýza a návrh aplikace pro správu operativního cash flow

Analysis and design of an application for operating cash flow management
Anotace:
Práce se zabývá návrhem aplikace, která poskytne svému uživateli jednoduchý pohled na předpokládaný operativní cash flow na základě dat získávaných z účetnictví. Práce si klade několik cílů. Zaprvé, analyzovat literaturu v oblasti operativního cash flow, identifikovat konkurenci a sumarizovat funkce v oblasti aplikací pro analýzu cash flow. Zadruhé, identi-fikovat požadavky vybrané organizace, kterou …více
Abstract:
This thesis focuses on design of an application which shall provide its user and easy view on predicted cash flow from operating activities on the basis of data extracted from an ac-counting system. The thesis has several goals. First, analyze literature in operating cash flow, identify competition and summarize functions of applications for cash flow analysis. Secondly, identify requirements of a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Michal Šebesta
  • Oponent: Ivan Jelínek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56860