Jan Knettig

Bachelor's thesis

Analýza a návrh aplikace pro správu operativního cash flow

Analysis and design of an application for operating cash flow management
Abstract:
Práce se zabývá návrhem aplikace, která poskytne svému uživateli jednoduchý pohled na předpokládaný operativní cash flow na základě dat získávaných z účetnictví. Práce si klade několik cílů. Zaprvé, analyzovat literaturu v oblasti operativního cash flow, identifikovat konkurenci a sumarizovat funkce v oblasti aplikací pro analýzu cash flow. Zadruhé, identi-fikovat požadavky vybrané organizace, kterou …more
Abstract:
This thesis focuses on design of an application which shall provide its user and easy view on predicted cash flow from operating activities on the basis of data extracted from an ac-counting system. The thesis has several goals. First, analyze literature in operating cash flow, identify competition and summarize functions of applications for cash flow analysis. Secondly, identify requirements of a …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2015
  • Supervisor: Michal Šebesta
  • Reader: Ivan Jelínek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/56860