Bc. Michaela Kovalová

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů a jeho aplikace do podnikové praxe

Human resources management and applying to corporate practice
Anotace:
Řízení lidských zdrojů je nepochybně jedna z nejdůležitějších činností chodu firmy. Aby podnik fungoval tak, jak má a postupně byly plněny stanovené cíle, je potřeba zaměstnance vést správným směrem, aby jejich práce byla co nejefektivnější. V teoretické části jsou podrobně rozebrány jednotlivé kroky a činnosti řízení lidských zdrojů, které jsou poté v aplikační části převedeny do praxe. Cílem této …více
Abstract:
Human resources management is undoubtedly one of the most important activities of the company. If we want the company to function properly and gradually meet the set goals, it‘s necessary to lead the employees in the right direction so that their work is as effective as possible. In theoretical part I analyzed the individual steps and activities of human resources management, which are then put into …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jan Čmolík
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní