Bc. Andrea Knapiková

Bachelor's thesis

Úspěšnost stran krajní pravice a vývoj ekonomik na úrovni NUTS2

Electoral success of the extreme right parties and the development of economies at NUTS2 level
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The success of far-right political parties and economic development by NUTS 2” is to create an econometric model, that analyzes the influence od economic and instrumental variables on the success of the far-right political parties in the election. The first part is focusing on defining the far right and summarizing of the theories that aim at explaining the motives …more
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce ,,Vplyv ekonomickej úrovne na úspěch krajne pravicových strán vo volbách, na úrovni NUTS 2“ je vytvorenie ekonometrického modelu, ktorý bude skúmať vplyvy ekonomických a inštumentálnych premenných na úspěch krajne pravicových strán vo volbách. Prvá časť je zameraná na definíciu krajnej pravice a súhrn teórií, ktoré sa snažia o vysvetlenie motívov jej voličov. V druhej časti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
International Territorial Studies / Economic Policy