Bc. Andrea Knapiková

Bachelor's thesis

Úspěšnost stran krajní pravice a vývoj ekonomik na úrovni NUTS2

Electoral success of the extreme right parties and the development of economies at NUTS2 level
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The success of far-right political parties and economic development by NUTS 2” is to create an econometric model, that analyzes the influence od economic and instrumental variables on the success of the far-right political parties in the election. The first part is focusing on defining the far right and summarizing of the theories that aim at explaining the motives …viac
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce ,,Vplyv ekonomickej úrovne na úspěch krajne pravicových strán vo volbách, na úrovni NUTS 2“ je vytvorenie ekonometrického modelu, ktorý bude skúmať vplyvy ekonomických a inštumentálnych premenných na úspěch krajne pravicových strán vo volbách. Prvá časť je zameraná na definíciu krajnej pravice a súhrn teórií, ktoré sa snažia o vysvetlenie motívov jej voličov. V druhej časti …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedúci: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Slanicay, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / odbor:
International Territorial Studies / Economic Policy