Bc. Jana Mlčoušková

Bachelor's thesis

Komparace filmových povídek Zdeňka Svěráka

Comparation of film stories of Zdenek Sverak
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním filmových povídek Zdeňka Svěráka. Jedná se o povídky Po strništi bos, Obecná škola, Kolja a Vratné lahve. Práce analyzuje kategorii vypravěče, postav, kompoziční výstavbu, autobiografické prvky, motivy a témata daných povídek. Analýza těchto kategorií se snaží poukázat na typické prvky v literární tvorbě Zdeňka Svěráka. V závěru této práce dojde k vzájemnému …viac
Abstract:
This bachelor thesis is focusing of comparison of film stories by Zdeněk Svěrák. These are short stories Po strništi bos, Obecná škola, Kolja and Vratné lahve. The work is analyzing category of narrator, characters, compositional construction, eutobiographical elements, motives and themes of these short stories. Analysis of these categories is trying to refer to typical features in the literary work …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedúci: PhDr. David Kroča, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Czech Language and Literature for Education