Mgr. Tomáš Nosek

Bachelor's thesis

Question Answering technologie v právní praxi

Question Answering Technologies in Legal Practice
Abstract:
Tato bakalářská práce ve své teoretické části popisuje technologie Question Anwering spolu s ukázkami jejich obecného výskytu, tedy současnými mobilními osobními asistenty, Wolframem Alpha a Watsonem, a porovnává tyto technologie s fulltextovým vyhledáváním, které bývá s Question Answeringem zaměňováno. V navazující praktické části jsou představeny možnosti jeho použití v právní praxi, a to od jednoduchého …more
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis describes Question Answering technologies along with demonstrations of their ordinary applications – current mobile personal assistants, Wolfram Alpha and Watson – and compares these technologies with a full-text search with which Question Answering is confused. The following practical part presents possibilities of its usage in legal practice, from a simple …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Bc. Jaromír Šavelka
  • Reader: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky