Mgr. Tomáš Nosek

Bakalářská práce

Question Answering technologie v právní praxi

Question Answering Technologies in Legal Practice
Anotace:
Tato bakalářská práce ve své teoretické části popisuje technologie Question Anwering spolu s ukázkami jejich obecného výskytu, tedy současnými mobilními osobními asistenty, Wolframem Alpha a Watsonem, a porovnává tyto technologie s fulltextovým vyhledáváním, které bývá s Question Answeringem zaměňováno. V navazující praktické části jsou představeny možnosti jeho použití v právní praxi, a to od jednoduchého …více
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis describes Question Answering technologies along with demonstrations of their ordinary applications – current mobile personal assistants, Wolfram Alpha and Watson – and compares these technologies with a full-text search with which Question Answering is confused. The following practical part presents possibilities of its usage in legal practice, from a simple …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Bc. Jaromír Šavelka
  • Oponent: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky