Theses 

Odklad školní docházky u dětí s vývovojou dysfázií – Bc. Jiřina Čížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiřina Čížková

Bakalářská práce

Odklad školní docházky u dětí s vývovojou dysfázií

Postponement of school attendance for children with developmental dysphasia.

Anotace: Anotace Bakalářská práce se zabývá odhalováním deficitů u dětí s vývojovou dysfázií a odkladem školní docházky, na základě kterých byl odklad školní docházky doporučen. Vymezuje pojmy: vývojovou dyfázii, její etilogii, školní zralost a připravenost a kritéria pro odklad školní docházky. Výzkumná část byla zpracována formou případových studií zaměřených na osobnostní složky a komunikační složky dětí s vývojovou dysfázií ve věku šest a půl a sedm let.

Abstract: Annotation The bachelor thesis deals with the detection of deficits, on the basis of which the postponement of school attendance was recommended. It defines terms such as developmental dyshasia, its aetiology, the school readiness and preparedness, and the criteria for suspension of school attendance. The research part has been directed at the case studies focusing on the moral component and communication component of children with developmental dysphasia at the age of six and a half and seven years.

Klíčová slova: Klíčová slova, vývojová dysfázie, odklad školní docházky, školní zralost, školní připravenost, mateřská škola, narušená komunikační schopnost, příčiny odkladu školní docházky. Keywords, developmental dysphasia, postponement of school attendance, school readiness, nursery school, communication disorder, the causes of school suspension.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:53, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz