Bc. Andrea Foltová

Bakalářská práce

Vliv spotřebitelských zvyklostí na nákupní chování

Influence of purchasing public customs on the purchasing behaviour
Abstract:
This document occupies the influence of purchasing public customs on the purchasing behaviour of customers. There are defined the most important concepts in the theoretical part, for example the customer, behaviour of the customer, models of purchasing behaviour, purchase learning. The practical part defines the development of purchasing customs in Czech and Slovak republic and the customs comparison …více
Abstract:
Práca sa zaoberá vplyvom spotrebiteľských zvyklostí na nákupné chovanie zákazníkov, spotrebiteľov. V teoretickej časti definuje hlavné pojmy ako je spotrebiteľ, chovanie spotrebiteľa, modely spotrebného chovania, učenie k spotrebe. V praktickej časti popisuje vývoj spotrebiteľských zvykov v Českej a Slovenskej republike a ich porovnanie. Navrhuje oblasti spotrebiteľských zvyklostí, na ktoré sa zamerať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace