Bc. Kristýna Koláčná

Diplomová práce

Využití četby v rámci rozvoje komunikačních schopností u žáků mladšího školního věku běžných základních škol

The use of reading in the development of communication skills of pupils in younger school age in mainstream elementary school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím četby v rámci rozvoje komunikačních schopností u žáků mladšího školního věku. Hlavním cílem práce je zjistit, zda pedagogové na prvním stupni základních škol využívají literaturu k rozvoji komunikačních schopností. Práce se zabývá v první části komunikací, dětmi v mladším školním věku a jejich komunikačními schopnostmi. V další části představuje kurikulární politiku …více
Abstract:
The thesis deals with the use of reading in the development of communication skills of younger school age children. The aim of the thesis is to determine if teachers in primary schools use literature to develop communication skills. The first part of the thesis deals with communication, younger school age children and their communication skills. The second part presents curricular policy, the Framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta