Bc. Jakub KLABAN

Diplomová práce

Konstrukční řešení dvojice ležáckých tanků umístěných nad sebou

Design solutions pair of lager tank located above each other
Anotace:
Diplomová práce se zabývá konstrukčním řešením ležáckých tanků, které slouží ke zrání piva. S následným kontrolním pevnostním výpočtem, bude ověřena správnost navržené konstrukce ležáckých tanků. Práce se dále zabývá vhodnou volbou materiálu a stručným popisem ležáckých tanků. Součástí práce bude výkresová dokumentace uložení ležáckých tanků.
Abstract:
This thesis deals with design solution lager tanks, which are used for aging beer. With the subsequent control strength calculation will verify the correctness of the construction proposed by the lagering tank. The work deals with longer appropriate choice of material intended to lie brief description-toxic tank. The work will save the drawings lager tank.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLABAN, Jakub. Konstrukční řešení dvojice ležáckých tanků umístěných nad sebou. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby