Bc. Martina Oškerová

Diplomová práce

Paralely každodennosti: Móda v 50. letech v Československu a její didaktické využití ve výuce dějepisu

Parallels of Everyday Life: Fashion in the 50s in Czechoslovakia and its Didactic Use in Teaching of History
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá začleněním tématu módy do výuky školního dějepisu spolu s využitím netradičních pomůcek. Cílem této práce je zkoumat, zda může použití textovým, vizuálních a audiovizuálních médií v rovině analytické a tvořivé pozitivně ovlivnit osvojování učební látky u žáků. Práce je členěna na dva celky - teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá historickými souvislostmi …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of fashion together with the use of unconventional aids in the teaching of History. The aim of this work is to research whether the use of textual, visual and audiovisual media in analytical and creative way can positively affect the level of efficiency in learning of the subject matter. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy