Bc. Pavel Forman

Diplomová práce

Krizový management obce (města)

Crisies management at the level of municipalities
Anotace:
Předmětem diplomové práce Krizový management obce - města bude řešení tří hlavních problémů v současnosti pro město Beroun aktuálních. První část bude věnována problematice posouzení struktury a obsahu vzdělávání vybraných zaměstnanců. V tomto smyslu je potřebné vzdělávání považovat za jeden z pilířů krizového řízení, kdy jeho cílem je systematicky účelově a diferencovaně připravovat příslušné pracovníky …více
Abstract:
The thesis, Crisis Management community - the city will address three main issues at present for the current town of Beroun. The first part will be paid to assessing the structure and content of training of selected staff. In this sense, it is necessary to consider education as one of the pillars of emergency management, which aims to systematically and differentially assigned to prepare the relevant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Preclík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní