Kristýna Plánková

Bakalářská práce

Přímé stanovení kovů v popílku ze spalování odpadu metodou AAS

Direct solid sampling elctrothermal atomic spectrometric of metals in fly ash of waste incineration
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci metody přímého stanovení kovů v popílku metodou atomové absorpční spektrometrie. Tato metoda je v zahraničí rozvíjena od roku 1995, avšak v České republice prozatím není uvedena do praxe. Přímé stanovení vyniká vyšší citlivostí [19,20] a minimální manipulací se vzorky. Není nutno vzorky rozpouštět, oproti klasickým úpravám odpadá také homogenizace heterogenních …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with optimization methods direct solid sampling of metals in fly ash using atomic absorption spectrometry. This method is developed abroad since 1995, in the Czech Republic is applied. The direct analysis of solid samples is more sensitive [19,20] and manipulation with samples reduced to a minimum. It is not necessary dissolve samples, usual sample preparation steps, such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Irena Pavlíková
  • Oponent: Petr Maršolek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava