Marian Mundok

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Vliv díla Harry Potter na vývoj mládeže v období dospívání (generace 1990-1993)

Anotace:
Absolventská práce na téma Vliv díla Harry Potter na vývoj mládeže v období dospívání (generace 1990-1993) má za cíl zjistit, jakým způsobem ovlivnilo dílo Harry Potter vývoj mládeže v období dospívání (generace 1990-1993). Tato práce se v první části zabývá samotným dílem Harry Potter, stručným popisem děje, postavami a autorkou. Ve druhé části práce popisuje dospívání, které doprovází hlavní hrdiny …více
Abstract:
Die Absolventenarbeit über das Thema, Einfliss des Werks Harry Potter auf Entwicklung der Jugend im der Adoleszenz-Phase ( Generetion 1990-1993) hat das Ziel festzustelen, auf welche weise der Roman Harry Potter die Entwicklung der Jugend in der Adoleszenz-Phase ( generation 1990-1993) beeinflusst hat.Diese Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil mit dem Werk Harry Potter selber, einer kurzen Beschreibung …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová
  • Oponent: Ing. Iveta Kaňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie