Viktória Ďuricová

Bakalářská práce

Trh hypotekárneho financovania v krajinách EÚ

Mortgages market in EU
Abstract:
Ďuricová , Viktória: Mortgages market in the EU. [Bachelor thesis]. Banking Institute College Prague, Foreign University Banská Bystrica. Department of Finance and Banking. Supervisor: Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA. Year of Bachelor thesis defense: 2016. Number of pages: 58 This Bachelor thesis deals with the mortgage market development in the European Union. The goal of this thesis is to point …více
Abstract:
Ďuricová, Viktória: Trh hypotekárneho financovania v krajinách EÚ. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Viktória Ďurajová, PhD., MBA. Rok obhajoby: 2016. Počet strán: 58 Bakalárska práca sa zaoberá vývojom hypotekárneho trhu v krajinách Európskej únie. Cieľom bakalárskej práce je poukázať …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management