Nela ZELENKOVÁ

Bakalářská práce

Genocida ve Rwandě a role Organizace spojených národů

Rwanda´s Genocide and the Role of the United Nations
Anotace:
Tato práce se zabývá trestným činem genocidy, ke kterému došlo ve Rwandě v roce 1994. Struktura textu je uzpůsobena tak, aby poskytla kompletní přehled o politicko-historickém vývoji, tzn. zkoumání příčin a následná analýza průběhu a následků genocidy. Taktéž podává svědectví o mezinárodněprávní odpovědnosti OSN. V práci budou uvedeny mezinárodní úmluvy ohledně genocidy, která tvoří základ pro mise …více
Abstract:
A text of the thesis is focused to an criminal act of genocide that happened in Rwanda in 1994. A structure of the thesis provides summary of political-historical evolution, that is causes, preparing, process and consequences of the genocide. It also brings informations about international responsibility of the United Nations. In the thesis are given the international conventions of genocide, which …více
 

Klíčová slova

genocida Hutu OSN Rwanda Tutsi
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Chotaš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZELENKOVÁ, Nela. Genocida ve Rwandě a role Organizace spojených národů. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové)